Sublimacja


Sublimacja polega na przeniesieniu nadruku z papieru na przedmiot przy pomocy ciepła. Sublimacja jest idealnym rozwiązaniem dla wielokolorowych nadruków z dużą dokładnością. Nadruk jest odporny na wysokie temperatury a sama technologia omija wszelkie bariery jakości drukowanych zdjęć.

Oferujemy całą gamę produktów podlegających sublimacji:

MOUSE PAD SUBLIMATION BAGS SUBLIMATION TOWELS sUBLIMATION TSHIRT SUBLINATION MUGS1